Blog

Top 10 Lý Do Tại Sao Công Nghệ Plasmacluster Ion Đưa Máy Lọc Không Khí Sharp Lên Tầm Cao Mới

Sự bùng phát của coronavirus (2019-nCoV) được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và đang ở mức báo động. Tính đến ngày hôm nay, ngày 10 tháng 02 năm 2020, đã có hơn 40.000 người Trung Quốc xác nhận nhiễm bệnh, khiế