Điều khoản sử dụng

 

1.1 Bằng cách gửi bài viết dạng top  cho chúng tôi để xem xét, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

 

1.2 Bạn xác nhận rằng bạn là tác giả chính của danh sách và bạn sở hữu tất cả các quyền và bản quyền liên quan đến nó.

 

1.3 Chúng tôi đã trả nhuận bút cho bài viết dạng top của bạn:

 

 • Bạn đã tự nguyện và sẵn sàng đồng ý bet365 uy tín_đặt cược trận đấu bet365_bet365 uy tín bài viết cho top.trangdangtin.com về các điều khoản và điều kiện này bằng cách gửi nó để xem xét;
 • Quyền sở hữu, bản quyền và tất cả các quyền khác (bao gồm các quyền đạo đức) của các bài viết được chuyển sang top.trangdangtin.com sau khi trả nhuận bút cho các bạn;
 • Top.trangdangtin.com có thể sửa, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của bài viết;
 • Top.trangdangtin.com xuất bản bài viết với tên bạn đã cung cấp khi gửi bài viết với tư cách là tác giả; 
 • Top.trangdangtin.com có toàn quyền xuất bản bài viết nếu và khi thấy phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền xuất bản trên Internet, sách, tạp chí, Podcasr, TV, phim và báo hoặc hình thức truyền thông khác) .
 • Top.trangdangtin.com làm tác phẩm phái sinh ( như dịch sang tiếng nước ngoài, chuyển thể bài viết thành video,...)

 • Xuất bản trên ứng dụng di động khác.

 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao bài viết. Dùng vào mục đích kinh doanh, thương mại.

   

   

1.4 Để tránh nghi ngờ, bất kỳ tài sản nào trong danh bài viết bị từ chối bởi Top.trangdangtin.com sẽ vẫn là của bạn.

 

1.5 Khi gửi bài viết  để xem xét, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • Gửi bài viết hoặc nội dung khác có chứa bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại, sâu, trojan, mã độc hoặc thiết bị khác có thể gây hại cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoặc hệ thống của chúng tôi hoặc của người dùng của chúng tôi;
 • Tham gia sử dụng các công cụ tự động của bên thứ 3 nhằm lạm dụng hoặc làm gián đoạn dịch vụ trên top.trangdangtin.com;
 • hoặc là
 • Phá vỡ trang top.trangdangtin.com bằng cách tấn công (hoặc các mạng hoặc máy chủ được kết nối với nó)

 

1.6 Bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bài viết dưới dạng top do bạn cung cấp là bản quyền của riêng bạn và không vi phạm hoặc vi phạm (hoặc có thể được dự kiến ​​là vi phạm hoặc vi phạm) bản quyền, danh tính, nhãn hiệu đã đăng ký hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác .

 

1.7 Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và giữ top.trangdangtin.com vô hại đối với mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý), mất mát (bao gồm tổn thất do hậu quả) hoặc thiệt hại phát sinh do bất kỳ bài viết nào chúng tôi đã mua từ bạn hoặc do hậu quả của bất kỳ vi phạm của bạn về các điều khoản và điều kiện.