Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Đăng nhập thông qua tài khoản Google và Facebook

– Ngoài hình thức đăng nhập thông qua mật khẩu, Chúng tôi cung cấp thêm 2 hình thức đăng nhập khác là thông qua tài khoản Google và Facebook.
– Tức là bạn có thể đăng nhập vào tài khoản từ tài khoản Google và Facebook của bạn.
– Nếu bạn không cấu hình quản lý đăng nhập, mặc định bạn cho phép đăng nhập thông qua tài khoản Googlevà Facebook. Và bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập Google và Facebook của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

3. Thông tin chúng tôi sử dụng

Từ thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ.
Đặc biệt chúng tôi mã hóa nhiều dịch vụ bằng SSL.

5. Thay đổi

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Leave A Comment?