Viết bài trên Topshare

Sau đây là các bước hướng dẫn viết bài trên Topshare

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Topshare.

  • Tại trang chủ Topshare bạn chọn click vào biểu tượng  để đăng nhập

Lưu ý: Bạn cần tick xác nhận “Tôi không phải là người máy” trước khi đăng nhập.

  • Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản trên Topshare thì bạn hãy chọn “Đăng ký” để tạo tài khoản mới.

Bạn có thể đăng ký bằng nhiều cách: Email, Facebook hoặc Google.

Hay đảm bảo rằng bạn điền đầy đủ các thông tin khi đăng ký tài khoản.

Bước 2: Viết bài trên Topshare.

  • Chọn “Viết bài” để bắt đầu tạo bài viết mới.

Trước khi tạo bài viết mới bạn nên dành thời gian đọc qua Nội quy của Topshare để đảm bảo rằng chủ đề bạn sắp sửa viết sẽ không vi phạm nội quy của chúng tôi.

1.Chọn hình thức viết bài.

Bạn cần chọn hình thức viết bài để quyết định bài vết của bạn sẽ ở trang thái nào sau khi bài được duyệt.

2. Nhập tiêu đề và miêu tả chung của bài viết.

Bạn nhập tiêu đề và mô tả chung cần đảm bảo các tiêu chí đánh giá nhuận bút của Topshare.

Xem tiêu chí đánh giá tiêu đề và miêu tả chung của bài viết tại đây.

Nhập tag và chọn chủ đề chon đúng với nội dung bài viết của bạn để làm sao hướng bài viết đến sự tìm kiếm của người đọc một cách chính xác nhất.

3. Nhập từng chủ đề một trong nội dung bài viết của bạn.

Xem tiêu chí đánh giá nội dung bài viết tại đây.

  • Nhập tên chủ đề.
  • Nhập nội dung tương ứng với chủ đề.
  • Chèn hình ảnh minh họa cho chủ đề
  • Nhập mô tả cho hình ảnh
  • Nhập link youtube, nhập mô tả youtube, nhập link nguồn (nếu có).

Trong quá trình viết bài bạn có thể thay đổi các vị trí giữa các chủ đề với nhau hoặc xóa đi các chủ đề không còn phù hợp.

Ngoài ra bạn có thể chọn giữ chuột ở chủ đề bất kỳ và kéo thả đến vị trí mà bạn mong muốn thay đổi.

Lưu ý: Thứ tự chủ đề trong bài viết không mang tính chất xếp hạng.

Bước 3: Viết phần kết luận của bài viết

Để hoàn thành bài viết bạn cần viết phần kết luận cho bài viết.

Bước 4: Gửi bài viết và chờ xét duyệt.

Sau khi viết hoàn thành tất cả các chủ đề và nội dung bạn cần “Gửi bài viết” đến admin của Topshare và chờ xét duyệt.

Xem thời gian duyệt nhuận bút tại đây.

Nếu bạn chưa hoàn thành các chủ đề hoặc chưa chắc chắn về sự hấp dẫn của bài viết thì bạn có thể chọn “Lưu nháp” để hoàn thành bài viết hoàn chình hơn trước khi “Gửi bài viết”.

 

Leave A Comment?